BIP

Ogłoszenia o konkursach i zamówieniach publicznych w projekcie IOT-OPEN.EU Reloaded dla partnera Politechnika Śląska (SUT).

IOT-OPEN.EU Reloaded project – public procurement calls for open positions in the Silesian University of Technology (in Polish).

Poniżej znajdują się dokumenty i informacje o ogłoszonych konkursach na stanowiska w projekcie Erasmus+ KA203 IOT-OPEN.EU Reloaded, numer: 2022-1-PL01-KA220-HED-000085090, wyłącznie w zakresie zadań realizowanych w Politechnice Śląskiej. Dokumenty w języku Polskim.

Postępowanie zakończone!

Opracowanie curriculum oraz kart przedmiotów dla przedmiotu Zaawansowanych Systemów Internetu Rzeczy (zad2)

Od 22.12.2022 do 4.01.2023

Postępowanie zakończone!

Opracowanie materiałów dydaktycznych oraz podręcznika w zakresie Advanced IoT Systems (zad 3)

Od 22.12.2022 do 4.01.2023

Postępowanie zakończone!

Zaprojektowanie i implementacja sprzętu (mikroprocesory, sensory, układy wykonawcze, płytki drukowane)  dla laboratorium IoT nowej generacji z dostępem zdalnym (zad 6)

Od 22.12.2022 do 4.01.2023