BIP

Ogłoszenia o konkursach i zamówieniach publicznych w projekcie IOT-OPEN.EU dla partnera Politechnika Śląska (SUT).

IOT-OPEN.EU project – tendering competition calls for Silesian University of Technology (in Polish).

 

Poniżej znajdują się dokumenty i informacje o ogłoszonych konkursach na stanowiska w projekcie Erasmus+ KA203 IOT-OPEN.EU numer: 2016-1-PL01-KA203-026471, wyłącznie w zakresie zadań realizowanych w Politechnice Śląskiej. Dokumenty w języku Polskim.

  1. Prace pomocnicze w projekcie iot-open.eu (postępowanie zakończone).
   Data publikacji 13.01.2017

  2. Prace w zakresie przygotowania materiałów dydaktycznych na potrzeby nauczania IoT w modelu klasycznym oraz MOOC (postępowanie zakończone).
   Data publikacji 03.02.2017

   • Zaproszenie do składania ofert
   • Wzór oferty – zmiana dnia 5 lutego 2017 (uzupełnienie o kolumnę liczba osobodni dla członków personelu) – oferentów prosimy o zaktualizowanie formularza. W przypadku złożenia formularza w poprzedniej wersji, oferent zostanie poproszony o stosowne uzupełnienie.
   • Wzór oświadczenia wykonawcy
   • Sprostowanie – zmiana z dnia 4 lutego 2017 w związku z wejściem w życie nowej ustawy o płacy minimalnej
  3. Prace w zakresie: Analiza SoA (State of the Art.) w dziedzinie IoT (Internet of Things) wraz z wykonaniem przeglądu dostępnych rozwiązań sprzętowych (postępowanie zakończone).
   Data publikacji 06.02.2017

  4. Prace w zakresie przygotowania laboratorium z dostępem zdalnym (postępowanie zakończone).
   Data publikacji 10.02.2017

  5. Prace w zakresie przygotowania laboratorium z dostępem zdalnym (postępowanie zakończone).
   Data publikacji 06.10.2017

  6. Prace w zakresie przygotowania materiałów dydaktycznych na potrzeby nauczania IoT w modelu klasycznym oraz MOOC – postępowanie uzupełniające.
   Data publikacji 14.02.2018

  7. Postpowanie w zakresie: werfikacji i walidacji rezultatów projektu na zgodność z założeniami projektowmi
   Data publikacji 20.07.2018