Ogłoszenia o konkursach i zamówieniach publicznych w projekcie IOT-OPEN.EU Reloaded dla partnera Politechnika Śląska (SUT).

IOT-OPEN.EU Reloaded project – public procurement calls for open positions at the Silesian University of Technology (in Polish).

Poniżej znajdują się dokumenty i informacje o ogłoszonych konkursach na stanowiska w projekcie Erasmus+ KA203 IOT-OPEN.EU Reloaded, numer: 2022-1-PL01-KA220-HED-000085090, wyłącznie w zakresie zadań realizowanych w Politechnice Śląskiej. Dokumenty w języku Polskim.

Opracowanie curriculum oraz kart przedmiotów dla przedmiotu Zaawansowanych Systemów Internetu Rzeczy (zad2) Postępowanie zakończone!

Od 22.12.2022 do 4.01.2023

  • Zaproszenie do składania ofert – szczegółowe wymagania i oczekiwania oraz zakres prac
  • Wzór oferty (do wypełnienia)
  • Oświadczenie wykonawcy (do wypełnienia)

Opracowanie materiałów dydaktycznych oraz podręcznika w zakresie Advanced IoT Systems (zad 3) Postępowanie zakończone!

Od 22.12.2022 do 4.01.2023

  • Zaproszenie do składania ofert – szczegółowe wymagania i oczekiwania oraz zakres prac
  • Wzór oferty (do wypełnienia)
  • Oświadczenie wykonawcy (do wypełnienia)

Zaprojektowanie i implementacja sprzętu (mikroprocesory, sensory, układy wykonawcze, płytki drukowane)  dla laboratorium IoT nowej generacji z dostępem zdalnym (zad 6) Postępowanie zakończone!

Od 22.12.2022 do 4.01.2023

Przygotowanie i implementacja kursów w modelu MOOC oraz blended learning (zad 4) Postępowanie zakończone!

Składanie ofert od 05.08.2023 do 20.08.2023

Opracowanie i implementacja oprogramowania do udostępnienia sprzętu laboratoryjnego w modelu dotępu zdalnego (zad 5)

Składanie ofert od 16.05.2024 do 4.06.2024

Scroll to Top
Skip to content